Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Maxe Malého

Kanalizace Hradec Králové, ulice Maxe Malého

Termín realizace:  1. 3. 2020 – 30. 9. 2020

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC - U DN 400 v délce 415 m.

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 400 v ulici Maxe Malého od koncové revizní kanalizační šachty D1002 po napojení do kanalizační stoky DN 500 v ulici Kydlinovská v revizní kanalizační šachtě D942 v délce 415 m. Kanalizační stoka bude vedena ve stávající trase a stavba bude probíhat formou otevřeného výkopu. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí a uličních vpustí. Asfaltový povrch komunikace bude proveden na závěr stavby v celé šíři komunikace.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k realizaci.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová: tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898