Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Fučíkova

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Fučíkova

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Fučíkova

Termín realizace:  1. 7. 2020 – 31. 10. 2020

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC - U DN 300 v délce 96 m.

Vodovodní řad je navržen z PVC – O o průměru 110 x 3,1 v délce 154 m

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 300 v ulici Fučíkova od kanalizační revizní šachty C2107 po koncovou revizní kanalizační šachtu C2109. Stavba bude provedena z PVC – U BP SN 12 o průměru 315 v délce 96 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

 

b) Vodovod

Jedná se o stavební úpravu stávajícího vodovodního řadu DN 100 od ulice Františka Halase po ulici Písečná. Stavba bude provedena z PVC – O o průměru 110 x 3,1 v délce 154 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce by měly být zahájeny 20. 8. 2020

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602102 402, e-mail: vacek@matex.org

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898