Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Chlumec n. C. - ul. Palackého, zkapacitnění

Kanalizace Chlumec n. C. - ul. Palackého, zkapacitnění

Název stavby: Kanalizace Chlumec nad Cidlinou – ulice Palackého, zkapacitnění

Termín realizace: 15.3.2019 – 30. 9. 2019

Základní technické parametry:

Jedná se o zkapacitnění stávajícího kanalizačního řadu v ul. Palackého DN 800 z tvárné litiny v délce 13 m a DN 800 z PE – HD/PP v délce 172 m.

Popis stavby:

Stavba řeší zkapacitnění kanalizačního řadu vedoucího z Olešnice.

Aktuální informace o stavbě:

V současné době  probíhají přípravné práce před realizací.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice

Stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Nosek: tel.: 737 269 519, e-mail: stavoka.jiri.nosek@seznam.cz

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898