Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ul. Třebízského

Kanalizace Hradec Králové, ul. Třebízského

Kanalizace Hradec Králové, ulice Třebízského

Termín realizace:  1. 7. 2020 – 30. 11. 2020

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka v ulici Třebízského je navržena z kameninových trub DN 400 v délce 180 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky a to od křižovatky ulic Třebízského a Dykova po kanalizační revizní šachtu před č. p. 796. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem a stavební úprava bude probíhat v trase stávající kanalizační stoky. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce budou zahájeny 10. 8. 2020

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1 343, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.:  777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898