Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – I. část

Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – I. část

Termín realizace:  15. 7. 2019 – 31. 3. 2020

Základní technické parametry:

Obnova kanalizačních stok je navržena polypropylénových trub o dimenzích DN 500, DN 400 a DN 300 v celkové délce 677 m

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajících kanalizačních stok, které jsou ve špatném technickém stavu. Realizovat se budou následující stavební objekty:

SO 02 - Jedná se o kanalizační stoku o DN 300, který vede před domem č. p. 970 - 972 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 64 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 03 - Jedná se o kanalizační stoku o DN 300, který vede před domem č. p. 982 - 984 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 70 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 05 - Jedná se o sběrnou kanalizační stoku o DN 300 a DN 400, který vede částečně před domem č.p. 991-993, částečně v páteřní komunikaci a končí před domem č.p.961-964. Délka tohoto řadu je cca 284 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 06 - Jedná se o kanalizační stoku o DN 300, který vede před domem č. p. 976 - 978 a je napojen do sběrného kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 67 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 13 - Jedná se o kanalizační stoku o DN 400 DN 500, který vede před domem č. p. 1140 a je napojen do sběrače E. Délka tohoto řadu je cca 190 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

Aktuální informace o stavbě:

Stavba byla zahájena stavebním objektem SO 13, protože stavební práce budou probíhat v blízkosti školy a MMHK umožnil provedení prací pouze v době školních prázdnin.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Monika Halamová: tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898