Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – II. část

Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – VII. etapa – II. část

Termín realizace:  1. 3. 2020 – 30. 6. 2021

Základní technické parametry:

Obnova kanalizačních stok je navržena z potrubí PVC - U o dimenzích DN 400 a DN 300 v celkové délce 865 m

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajících kanalizačních stok, které jsou ve špatném technickém stavu. Realizovat se budou následující stavební objekty:

Realizace v roce 2020:

SO 01 - Jedná se o sběrný kanalizační řad o DN 300 a DN 400, který vede v páteřní komunikaci ke zdravotnickému zařízení SANUS. Délka tohoto řadu je cca 161 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

 SO 04 - Jedná se o kanalizační řad o DN 300, který vede před domem č. p. 988 - 990 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 63 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 07 - Jedná se o kanalizační řad o DN 300, který vede před domem č.p. 994 - 1022 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 84 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 08 - Jedná se o kanalizační řad o DN 300, který vede před domem č.p. 997 - 999 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 63 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 09 - Jedná se o kanalizační řad o DN 300, který vede před domem č.p. 1000 - 1023 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 80 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 11 - Jedná se o kanalizační řad o DN 300, který vede před domem č.p. 1006 - 1009 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 80 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

SO 12 - Jedná se o kanalizační řad o DN 300, který vede před domem č.p. 1010 - 1013 a je napojen do hlavního kanalizačního řadu DN 400 v komunikaci. Délka tohoto řadu je cca 67 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

Realizace v roce 2021

SO 10 - Jedná se o sběrný kanalizační řad o DN 300 a DN 400, který vede částečně před domem č.p. 1003 -1005, částečně v páteřní komunikaci a končí před domem č.p.960. Délka tohoto řadu je cca 263 m. Bude provedena stavební úprava, která bude představovat výměnu stávajícího potrubí v celé délce za nové o stejných profilech DN.

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k realizaci.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová: tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898