Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, spadiště "S4" - odvětrání

Kanalizace Hradec Králové, spadiště "S4" - odvětrání

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, spadiště „S4“ - odvětrání

Termín realizace: 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019

Základní technické parametry:

Potrubí pro odvětrání je navrženo z POLYPROPYLÉNOVÉHO potrubí 2 X DN 300 SN 10 v délce 6 m.

Popis stavby:

Stavba řeší odvětrání spadiště S4, které je v současné době nedostačující, což způsobuje provozní problémy.  Odvětrání spadiště bude zajištěno potrubím 2 x DN 300, které propojí spadiště S4 s dešťovým oddělovačem DO 4A. Propojovací potrubí je navrženo z polypropylénových trub SN 10 2 x DN 300 v délce 6 m.

Aktuální informace o stavbě:

Stavba bude zahájena 1. 4. 2019

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miloslav Strašek: tel.: 602 890 426, e-mail: strasek@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898