Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ul. Růžová

Kanalizace Hradec Králové, ul. Růžová

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová

Termín realizace:  01/2019 – 31. 7. 2019

Základní technické parametry:

Stoka v ulici Pražská je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 49 m. Stoka v ulici Růžová je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 102 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajících kanalizačních stok na Pražské třídě a v ulici Růžová. Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

 SO 01 – Jednotná kanalizace – ulice Růžová

Stavba řeší výstavbu nové kanalizační stoky, která nahradí stávající kanalizační stoku v ulici Růžová. Stávající stoka je ve špatném technickém stavu a obnova této stoky ve stávající trase nebyla možná z důvodu velkého výskytu ostatních inženýrských sítí. Nová kanalizační stoka je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 102 m.

SO 02 – Přeložka kanalizačních přípojek

Jedná se o přepojení 11 kusů stávajících kanalizačních přípojek na novou kanalizační stoku. Kanalizační přípojky budou ukončeny revizní šachtou.

SO 03 – Stavební úpravy stoky B – Pražská ulice

Stavba řeší stavební úpravu mezi revizními kanalizačními šachtami B813 a B814. Jedná se o obnovu kanalizační stoky ve stávající trase. Stoka je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 49 m. V rámci obnovy této stoky bude nutné pokácet vzrostlé stromy. Na kácení je vydané rozhodnutí o povolení kácení.

 Aktuální informace o stavbě:

Kanalizační potrubí kompletně položeno. Asfaltové povrchy komunikace v ulici Růžová budou dokončeny po provedení stavby rekonstrukce chodníku, kterou provádějí Technické služby Hradec Králové. Plánovaný termín dokončení do 31. 7. 2019. 

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526,

e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek: tel.: 773 691 797, e-mail: dedek@vodoekostav.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898