Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ul. Smiřická

Kanalizace Hradec Králové, ul. Smiřická

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Smiřická

Termín realizace:  10. 6. 2019 – 31. 7. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka v ulici Smiřická je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 77 m.

Popis stavby:

Stavba řeší přeložku stávající kanalizační stoky, která je vedena přes soukromou zahradu. Nově navržená kanalizace začíná v nové revizní kanalizační šachtě A3705 v ulici Jana Černého. Odtud je vedena v asfaltové vozovce směrem do ulice Smiřická do nově navržené revizní kanalizační šachty A2200, kde je přeložka ukončena. Stávající kanalizační stoka bude zaplněna cementopopílkovou suspenzí. Kanalizační stoka je navržená z kameninových trub DN 500 v délce 77 m. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba byla zahájena.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602 102 402, e-mail: vacek@matex.org

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898