Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Zahrádkách

Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Zahrádkách

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Zahrádkách

Termín realizace:  19. 8. 2019 – 30. 9. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka v ulici Na Zahrádkách je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 66 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky a zlepšení odtokových poměrů v ulici Na Zahrádkách. Obnova kanalizace začíná v revizní šachtě před č. p. 195 a je vedena v asfaltové komunikaci do nově navržené revizní kanalizační šachty před č. p. 199. Druhý úsek je navržen od revizní kanalizační šachty z ulice Truhlářská do nově navržené revizní kanalizační šachty před č. p. 199. Oba úseky jsou navržené z kameninového potrubí DN 300 v délce 66 m. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602 102 402, e-mail: vacek@matex.org

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898