Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Otokara Březiny

Kanalizace Hradec Králové, ulice Otokara Březiny

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Otokara Březiny

Termín realizace:  1. 3. 2021 – 31. 5. 2021

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka v ulici Hlavní je navržena z potrubí o průměru 315 mm PVC – U BP SN 12 v délce 87 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky v ulici Otokara Březiny. Výměna stoky začíná ve stávající revizní kanalizační šachtě E9 v kraji asfaltové vozovky na Gočárově třídě. Vzhledem k velké hloubce uložení stávající kanalizační stoky DN 700/1200, která je vedena průjezdem, bylo rozhodnuto, provést výměnu bezvýkopově a to zatažením plastového potrubí o průměru 315 mm z PVC – U BP v délce 22 m (jedná se o úsek mezi kanalizačními revizními šachtami E9 až po kanalizační revizní šachtu E94). Zbývající meziprostor vejčité stoky bude vyplněn betonovou směsí. Od kanalizační revizní šachty E94 bude obnova kanalizační stoky probíhat v otevřeném výkopu až po kanalizační revizní šachtu E97. Kanalizační stoka je navržena z potrubí o průměru 315 mm PVC – U BP SN 12 v délce 87 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce byly zahájeny 8. 3. 2021 a pokračují dle odsouhlaseného harmonogramu. Na stavbě se vyskytly technické problémy s napojením kanalizačních přípojek z budovy Finančního úřadu a bytového domu č. p. 1146/3 a z tohoto důvodu bude pravděpodobně prodloužen termín pro dokončení stavby. V týdnu od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021 budou probíhat práce spojené s přepojením kanalizační přípojky pro č. p. 1146/3 na budovanou kanalizační stoku a z tohoto důvodu bude omezen vjezd pro automobily do prostoru staveniště.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek: tel.: 773 691 797, e-mail: dedek@vodoekostav.

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898