Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Zelárnou

Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Zelárnou

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Zelárnou

Termín realizace:  1. 9. 2019 – 31. 10. 2019

Základní technické parametry:

Obnova kanalizační stoky v ulici Za Zelárnou je navržena z inverzního rukávce v délce 88 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky bezvýkopovou technologií pomocí inverzního rukávce. Stávající kanalizační stoka je provedena z potrubí DN 300 v délce 68 m a DN 250 v délce 20 m. Předmětem plnění je i zednické vyspravení stávajících šachet včetně osazení nových poklopů.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

WOMBAT, s. r. o., Březinova 759/23, 616 00 Brno

Stavbyvedoucí:

Petr Hájek: tel.: 602 542 404, e-mail: hajek@wombat.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898