Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahrádkářská rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287

Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahrádkářská rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287

Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahrádkářská rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287

Termín realizace:  1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí z PEHD/PP DN 1 600 v délce 175 m.

Popis stavby:

Navržená rekonstrukce stoky „B“ začíná napojením na stávající šachtu B277 v křižovatce ulic Zahrádkářská a Drtinova. Odtud je trasa vedena ulicí Drtinova až za č. p. 554, kde uhýbá doprava a pokračuje směrem k fotbalovému hřišti TJ Lokomotiva Hradec Králové. Stávající šachta B287 v areálu fotbalového hřiště bude zbourána a na jejím místě bude vybudována nová rozdělovací šachta. Předpokládá se, že stávající kanalizační stoka DN 1 200, která vede pod zahrádkami a v těsné blízkosti bytových domů zůstane v provozu pro větší akumulaci dešťových vod. Součástí stavby bude i přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 200, který by bránil bezproblémové realizaci stavby. Během stavby bude zásobování vodou zajištěno pomocí provizorního vodovodu.

Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898