Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Libčany, úprava trasy u šachty LIB 13

Kanalizace Libčany, úprava trasy u šachty LIB 13

Název stavby: Kanalizace Libčany, úprava trasy u šachty LIB 13

Termín realizace:  1. 9. 2019 – 30. 11. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 26 m.

Popis stavby:

Účelem úpravy trasy je zlepšení hydraulických poměrů ve stávající kanalizační stoce DN 500. Navrženým propojením mezi šachtami LIB 13 a LIB 15 a současně zrušením propojení mezi šachtami LIB 13 a LIB 14 dojde ke zlepšení odtokových poměrů v době přívalových srážek. Stavba je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 26 m. Součástí stavby je nutná výšková přeložka STL plynovodu. Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898