Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Libčany

Kanalizace Libčany

Název stavby: Kanalizace Libčany, obecní komunikace

Termín realizace: 1. 8. 2021 – 30. 4. 2022

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC – U BP SN 16 DN 400 v celkové délce 262 m a DN 300 v celkové délce 320 m. Celková délka nově postavených stok bude 582 m.

Popis stavby:

První etapa je od nemovitosti č. p. 133 po nemovitost č. p. 256. Obnova kanalizační stoky bude probíhat v otevřeném výkopu. Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC – U BP SN 16 DN 300 v délce 157 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

Druhá etapa je od nemovitosti č. p. 33 po nemovitost č. p. 55. Obnova kanalizační stoky bude probíhat v otevřeném výkopu. Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC – U BP SN 16 DN 400 v délce 262 m a PVC – U BP SN 16 DN 300 v délce 163 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

Aktuální informace o stavbě:

Stavba probíhá dle smluvního harmonogramu.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová: tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898