Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Předměřice nad Labem, ul. Na Vyšehradě – stavební úprava DN 500 mm

Kanalizace Předměřice nad Labem, ul. Na Vyšehradě – stavební úprava DN 500 mm

Název stavby: Kanalizace Předměřice nad Labem, ul. Na Vyšehradě – stavební úprava DN 500 mm

Termín realizace:  3/2022 – 5/2022

Základní technické parametry:

Výměna stávající betonové kanalizace DN 500 mm za nové PVC-U potrubí DN 500 mm (délka 43,0 m) mezi šachtami PR221 – PR168 a výměna souběžně vedené stávající betonové dešťové kanalizace DN 200 mm za PVC-U potrubí DN 200 mm v délce 33,0 m.  

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravu stávající betonové kanalizace DN 500 mm, která bude nahrazena kanalizací novou z PVC-U. Stavební úprava bude v úseku mezi šachtami PR221 – PR168 v celkové délce 43,0 m vč. výměny 3 ks prefabrikovaných šachet DN 1000 mm. Během výstavby dojde také k výměně dešťové kanalizace DN 200 mm v délce 33,0 m. V místě křížení nové kanalizace se stávajícím vodovodem PVC DN 150 mm bude na vodovod osazena 2,0 m ocelová chránička. Výměna kanalizace bude probíhat v otevřeném výkopu se zásahem do asfaltové komunikace, chodníku a zelené plochy.

 

Aktuální informace o stavbě:

V současné době jsou na stavbě vytyčeny stávající podzemní inženýrské sítě a probíhají zemní výkopové práce kolem šachty PR221 (křižovatka ul. Na Vyšehradě, Hradecká, Obránců Míru) a pro pokládku nového potrubí DN 500 mm k lomové šachtě PR165.  

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144; e-mail: pavel.radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r.o., Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová, tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898