Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Třebechovice pod Orebem, ulice Na Obci – I. etapa

Kanalizace Třebechovice pod Orebem, ulice Na Obci – I. etapa

Název stavby: Kanalizace Třebechovice pod Orebem, ulice Na Obci – I. etapa

Termín realizace:  5. 8. 2019 – 31. 10. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z polypropylénových trub DN 400 v délce 50 m.

Popis stavby:

Jedná se o výměnu původní kameninové kanalizace DN 400 mm mezi odlehčovacími komorami TR1 a TR2. Stávající kameninové potrubí v délce 50 m bude vytrháno a zlikvidováno a nahrazeno novým potrubí PP UR 2 DN 400 mm. Souběžně vedená betonová kanalizace DN 400 mm v délce 50 m bude vyplněna cementopopílkovou směsí a zrušena spolu se stávajícími 2 šachtami DN 1000 mm na trase (TR759 a TR760). V komorách TR1 a TR2 dojde ke stavebním úpravám na potrubí i na objektu. Dále dojde k výměně zpětné klapky DN 1100 mm v nerezu do Dědiny. Součástí stavby jsou také rozsáhlé dočasné kanalizační výtlaky z PE DN 100 mm pro převod odpadních vod během realizace.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba zahájena.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898