Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Emy Destinnové - II. etapa

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Emy Destinnové - II. etapa

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Emy Destinnové – II. etapa

Termín realizace:  4. 3. 2019 – 31. 5. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka obnova navržena pomocí inverzního rukávce DN 300 v délce 126 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 106 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky a stávajícího vodovodního řadu v ulici Emy Destinnové. Stavební práce budou probíhat v úseku od křižovatky ulic Na Občinách a Emy Destinnové po křižovatku ulic Emy Destinnové a Na Konečné. Obnova kanalizační stoky bude provedena pomocí inverzního rukávce a vyměněno bude 5 kusů stávající revizní kanalizační šachty. Vodovodní řad bude proveden pomocí otevřeného výkopu v trase stávajícího vodovodu. Vodovodní řad bude proveden z tvárné litiny DN 100 v délce 106 m. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba bude zahájena 4. 3. 2019

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602 102 402, e-mail: vacek@matex.org

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898