Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice U Fotochemy

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice U Fotochemy

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice U Fotochemy

Termín realizace:  2. 5. 2022 – 30. 9. 2022

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v celkové délce 184 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 150 v délce 145 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky a vodovodního řadu v nové trase.

Kanalizace:

Stavba kanalizační stoky začíná v křižovatce ulic Kydlinovská a U Fotochemy v revizní kanalizační šachtě D411. Z této revizní kanalizační šachty je nasměrována do středu jízdního pruhu ve směru k železničnímu přejezdu. Stavba je ukončena u nemovitosti č. p. 1603 v revizní kanalizační šachtě D1306. Obnova kanalizační stoky bude probíhat v otevřeném výkopu. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí o DN 300 v délce 184 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem

Vodovod

Stavba vodovodního řadu začíná v křižovatce ulic Kydlinovská a U Fotochemy a trasa vodovodního řadu kopíruje trasu kanalizační stoky. Stavba je ukončena u nemovitosti č. p. 2825 přepojením na stávající vodovodní řad v ulici. Stavba bude probíhat v otevřeném výkopu. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 150 v délce 145 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

Náklady stavby: 13 693 445,- Kč

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce probíhají v křižovatce ulic Kydlinovská a U Fotochemy

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Pavel Středa tel.: 603 229 201, e-mail: streda@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898