Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > VSVČ propojení Pamětník- Štít

VSVČ propojení Pamětník- Štít

Název stavby: VSVČ propojení obcí Pamětník Štít

Termín realizace: 1.3 – 30. 6. 2021

Základní technické parametry:

Výstavba nového kanalizačního řadu z HDPE 100 RC DN 150 v délce 552 m, DN 100 v délce 562 m.

Popis stavby:

Obec Pamětník je doposud zásobena vodou z vrtu. Tuto vodu je nutné ještě upravovat, na požadovanou kvalitu v úpravně vody Pamětník.  Stavba řeší výstavbu nového vodovodního řadu, který má za účel zásobovat obec pamětník vodou z Vodárenské soustavy Východních Čech.  

Aktuální informace o stavbě:

V současné době probíhají práce na propojení vodovodu na úpravně Pěmětník

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Keindl tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:

Matex HK s.r.o. Kladská 181,  500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602 102 402, e-mail: vacek@matex.org

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898