Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK842 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Vodovod Předměřice nad Labem – přeložka u vodojemu

Vodovod Předměřice nad Labem – přeložka u vodojemu

Název stavby: Vodovod Předměřice nad Labem – přeložka u vodojemu

Termín realizace: 1.10.2018 – 31. 12. 2018

Základní technické parametry:

Výškové i směrové přeložení vodovodu MO-PVC DN 150 mm v délce 123,0 m v parku za Obecním úřadem v obci Předměřice nad Labem.

Popis stavby:

Stavba řeší přeložení stávajícího vodovodního řadu v úseku mezi Obecním úřadem v obci Předměřice nad Labem a sportovní halou v obci. Důvodem přeložení vodovodu je jeho stávající uložení v hloubce 4,0 m vlivem navážení zeminy během realizace sportovní haly. Přeložením vodovodu dojde k jeho uložení do hloubky dle Standardů VAK HK, a.s.

Aktuální informace o stavbě:

V současné době je již předané staveniště se zhotovitelem a probíhají zemní práce na zjištění skutečných tras všech známých podzemních inženýrských sítí.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.: tel.: 602 703 144, e-mail: pavel. radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

Vodoekostav s.r.o. Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Tomáš Kouba: tel.: 602 171 470, e-mail: info@vodekostav.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898