Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Vodovod Třebechovice p/O. – stavební úpravy přechodu mostu ul. Žižkova – Pitrova

Vodovod Třebechovice p/O. – stavební úpravy přechodu mostu ul. Žižkova – Pitrova

Název stavby: Vodovod Třebechovice p/O. – stavební úpravy přechodu mostu ul. Žižkova – Pitrova

Termín realizace:  3. 9. 2019 – 31. 10. 2019

Základní technické parametry:

Vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny DN 200 s tepelně izolační vrstvou v délce 30 m.

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravu stávajícího LT vodovodu DN 200 mm v délce 30,0 m, který je zateplen, oplechován a osazen na ocelové konzoly připevněné na konstrukci mostu Úsek se nachází mezi stávajícími armaturními šachtami (AŠ) na trase vodovodu. Nový vodovod DN 200 mm bude z tvárné litiny s cementovou vystýlkou a tepelnou integrovanou ochranou. Tepelně izolační vrstva se skládá z polyuretanové pěny a ochrannou vinutou drážkovou ocelovou plášťovou trubkou. Potrubí bud ukládáno na ocelové pozinkované konzoly kotvené do konstrukce mostu. Dále dojde k výměně armatur ve stávajících AŠ. Stávající AŠ budou zachovány.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení – čeká se na dodání trubního materiálu.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898