Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > ČOV Libčany - zvýšení kapacity

ČOV Libčany - zvýšení kapacity

Termín realizace: 20. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Základní technické parametry:

Po dokončení stavby bude mít ČOV kapacitu 1950 EO

Popis stavby:

Předmětem stavby je zvýšení kapacity ČOV Libčany na 1950 EO. Provedeny budou tyto stavební práce:

•             Demolice stávajících objektů

•             Úprava nátoku stávající kanalizace na ČOV

•             Výstavba nové biologické linky

•             Propojovací potrubí v rámci ČOV

•             Zpevněné plochy včetně terénních úprav

•             Vystrojení ČOV novou strojní a elektro technologií

•             Obnova odtoku z ČOV

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce probíhají dle schváleného harmonogramu. V současné době probíhají betonářské práce na monolitických stěnách SO 04 – NOVÁ BIOLOGICKÁ LINKA

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet, tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898