Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Osobní údaje

Osobní údaje

Dne  25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V této souvislosti společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové  a.s., jakožto správce osobních údajů, informuje o prováděném zpracování osobních údajů.

Hlavním účelem tohoto textu je poskytnutí informace o způsobech zpracování osobních údajů a ubezpečení o tom, že toto zpracování probíhá zákonným a transparentním způsobem v souladu s výše uvedenými požadavky GDPR.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. přijala opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti. Obdobné nároky z hlediska zabezpečení osobních dat máme i na své partnery – zpracovatele osobních údajů.

Zákonné normy, které nás opravňují pro zpracování osobních údajů jsou především:

Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb

Osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s pokytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů, apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů.

Pro podrobnější informace, dotazy, žádosti o opravu, omezení, vymazání či přenos Vašich údajů se obracejte na emailovou adresu osobniudaje[z]vakhk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898