Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Úvodní strana

Vítáme Vás na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

 

Koronavirus neohrožuje dodávky pitné vody ani její kvalitu
 
Přerušení dodávek pitné vody kvůli epidemii koronaviru je prakticky vyloučené.
Uvedl to ředitel společnosti VaK Hradec Králové Jiří Šolc s tím, že se šíření viru pitnou
vodou neprokázalo a riziko kontaminace pitné vody z kanalizace je téměř nulové.

Vedení Královéhradecké provozní (KHP), která je provozovatelem vodárenské sítě V Hradci Králové,
aktivovalo akční ochranný plán, který má pro podobné situace připravený.

„Každá společnost skupiny našeho koncernu má vypracovaný havarijní a krizový plán a v něm definovanou zastupitelnost
pracovníků a také zastupitelnost zdrojů pitné vody. Mnoho objektů je kromě toho vybaveno plně automatickými, resp. dálkově
řízenými systémy a není tedy nezbytně nutná přítomnost obsluhy 24 hodin denně,“ popsal Tomáš Hosa, provozní ředitel KHP,
jakým způsobem jsou vodohospodáři na případné mimořádné situace připraveni.

Pravděpodobnost samotného šíření koronaviru pitnou vodou je téměř nulová. Tyto viry k úspěšnému přenosu potřebují krátkou
dobu zdržení mimo tělo. Přenášejí se tedy kapénkovou cestou (prskání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky
a následný vstup do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy
nebo sliznicemi). Zvýšená hygiena je nejlepší prevence stejně jako u běžné chřipky.

Podle ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Jágrové je COVID-19 citlivý na chlorové preparáty
používané při hygienickém zabezpečení pitné vody.

12. 3. 2020

 

 

Potřebujete řešit následující záležitost: 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898