Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > O společnosti > Informace o povinném subjektu dle vyhl. č.515/2020 Sb.

Informace ke zveřejnění o povinném subjektu Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

(dle zákona č. 106/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 515/2020 Sb.)

1. Název subjektu

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

2. Důvod a způsob založení

Důvodem pro založení společnosti je zajištění správy a provozu veřejných vodovodů a kanalizací v okrese Hradec Králové.

Společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky dne 8. 10. 1993 jako podnikatelský subjekt ve formě akciové společnosti, ve které k datu jejího založení vlastnily obce 89procentní podíl a zbylých 11 procent akcionáři z druhé vlny kupónové privatizace. K 1. 1. 2023 je v majetku obcí již 99,5 % (akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady), zbylých 0,5 % akcií jsou akcie na jméno bez omezené převoditelnosti.

https://www.vakhk.cz/Historie-a-cinnost-spolecnosti.html

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Ulice: Víta Nejedlého 893/6
Název části obce: Slezské Předměstí
Obec, PSČ: Hradec Králové, 500 03
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ulice: Víta Nejedlého 893/6
Název části obce: Slezské Předměstí
Obec, PSČ: Hradec Králové, 500 03
 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: https://www.vakhk.cz/Kontakty.html
 

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla: https://www.vakhk.cz/Kontakty.html
 

4.5 Adresa internetových stránek

Adresa internetových stránek: www.vakhk.cz
 

4.6 Adresa podatelny

Adresa podatelny: Víta Nejedlého 893/6
500 03 Hradec Králové
 

4.7 Přehled technických nosičů dat pro příjem dokumentů v elektronické podobě

CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD
Na jednom technickém nosiči dat zasílejte, prosím, pouze jedno podání.
 

4.8 Elektronická adresa podatelny

Elektronická adresa podatelny:vakhk(zavináč)vakhk.cz
 

4.9 Datová schránka

Datová schránka: vk5ciic

5. Platby

Případné platby lze poukázat na účet číslo 4304511/0100

6. IČO

IČO: 481 72 898

7. DIČ

DIČ: CZ48172898

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Stanovy společnosti a výroční zprávy
 

8.2 Rozpočet

Na společnost se nevztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ani zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

9. Žádosti o informace

Místo: žádosti se podávací na adresu povinného subjektu – viz odst. 4 výše.

10. Příjem podání a podnětů

Místo: žádosti se podávací na adresu povinného subjektu – viz odst. 4 výše

11. Předpisy

11. 1 Nejdůležitější používané předpisy:

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydal žádné právní předpisy. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

viz Příloha níže.


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Doposud nebyla vydána rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

13. 1 Vzory licenčních smluv

Společnost nezpracovává vzory licenčních smluv.


13. 2 Výhradní licence

Společnost neuzavřela licenční smlouvy upravující výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zde bude uveden odkaz (link adresa) na příslušnou stránku kapitoly výroční zprávy na www.vakhk.cz poté, co bude výroční zpráva uveřejněna.

Příloha - sazebník úhrad

za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a prováděcí vyhlášky č. 515/2020 Sb.
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

A) Pořízení kopií

a) kopírování/tisk  - černobíle

Formát A4 jednostranný: 1,65 Kč/A4
Formát A4 oboustranný: 2,50 Kč/A4
Formát A3 jednostranný: 2,50 Kč/A4
Formát A3 oboustranný: 3,30 Kč/A4
Atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné):
individuální kalkulace nákladů

a) kopírování/tisk  - barevně

Formát A4 jednostranný: 3,30 Kč/A4
Formát A4 oboustranný: 5,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný: 5,80 Kč/A4
Formát A3 oboustranný: 9,90 Kč/A4
Atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné):
individuální kalkulace nákladů

Za pořízení kopie v elektronickém formátu (skenování) je účtován poplatek 1 Kč za 1 list formátu A4, 2 Kč za 1 list formátu A3.

B) Opatření technických nosičů dat

Nenahrané CD s obalem: 12,40 Kč/1ks
Nenahrané DVD s obalem: 14,90 Kč/1ks
Jiný nosič: individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

C) Odeslání informací žadateli

Balné = paušální částka 50 Kč za zásilku.
Náklady za poštovní služby podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

D) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 675 Kč/hod.

Veškeré ceny výše uvedené jsou bez DPH.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace dle skutečné výše těchto nákladů.

Sazebník vydala Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Sazebník je platný od 23. února 2023

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898