Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > O společnosti > Historie a činnost společnosti

Historie a činnost společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a .s. (VAK HK, a .s.) je vodárenskou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí zejména na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky dne 8. 10. 1993. Od počátku působila jako tzv. smíšená společnost (vlastník a zároveň provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace). Ke dni 30. 9. 2005 byla prodána provozní část podniku novému provozovateli – společnosti Královéhradecká provozní, a.s., členu skupiny Veolia Voda – a infrastrukturní majetek na dobu 30 let pronajat k jeho provozování. VAK HK, a.s. se stala 34% akcionářem společnosti Královéhradecká provozní a.s. a působí jako ryze vlastnická vodárenská společnost, mezi jejíž klíčové činnosti patří :

  • správa vodovodů a kanalizací
    V současné době společnost vlastní a spravuje vodovodní sítě v celkové délce 1 349 km včetně 35 179 ks odbočení pro přípojky, prostřednictvím kterých je zásobeno pitnou vodou 165 000 obyvatel. V oblasti kanalizací společnost vlastní 541 km kanalizačních stok a 21 000 odboček pro kanalizační přípojky
  • investorská a investiční činnost
  • příprava a realizace obnovy stávajících vodovodů a kanalizací
  • zajišťování rozvoje vodovodů a kanalizací vyplývajícího ze zákona o vodách
  • kontrola činnosti provozovatele (jeho zákonné a smluvní povinnosti)
  • rozhodování o ceně vodného a stočného

Technické parametry vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky

ukazatelměrná jednotka2015201620172018
Délka vodovodní sítěkm1 3211 3361 3491 352
Počet vodovodních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ks34 20734 67035 17935 801
Kapacita vodovodůl.sec-1467467467467
Objem vodojemům361 67061 67061 67061 670
Počet čistíren odpadních vodks13131313
Kapacita čistíren odpadních vodm3.den-173 97373 87573 87573 875
Délka stokové sítěkm521538541543
Počet kanalizačních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ks20 57920 91221 00121 030
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898