Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Osobní údaje > Jiní vlastníci vodovodů a kanalizací

Jiní vlastníci vodovodů a kanalizací

Po realizaci staveb jiných vlastníků vodovodů a kanalizací uzavíráme s těmito vlastníky dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, dále smlouvy o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy, kupní smlouvy.

V uvedených dohodách a smlouvách evidujeme tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (pro návrhy na vklad do katastru nemovitostí), název společnosti, IČO, zápis v obchodním rejstříku, adresu, telefon, e-mail, číslo účtu.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898