Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

ZVSTI

Informace o zpracování osobních údajů v rámci  vyjádření o technické infrastruktuře vodárenského majetku.

Poskytování stanovisek a vyjádření o technické infrastruktuře vodárenského majetku.

Na základě vaší žádosti poskytujeme stanoviska a vyjádření. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů může být samostatná smlouva o poskytování těchto služeb, nebo plnění zákonných povinností, např. dle stavebního zákona. Uzavíráme smlouvy o umožnění napojení na veřejné vodovody a kanalizace.  V rámci této povinnosti evidujeme tyto Vaše osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, email, telefon, datová schránka.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898