Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanal. a vod. Nový Bydžov, ul. Husova

Kanal. a vod. Nový Bydžov, ul. Husova

Název stavby: Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ul. Husova v úseku mezi ul. Dukelskou a Tovární

Termín realizace: 1.4 – 30. 9. 2021

Úsek mezi ulicemi Dukelská – Palackého  do 31.7.2021

Základní technické parametry:

Rekonstrukce stávající kanalizace DN 800 z kameniny v délce 243 m, DN 300 z kameniny v délce 123 m. Dále stávajícího vodovodu DN 150 z tvárné litiny v délce 380 m, DN 100 z tvárné litiny v délce 17 m a DN 80 z tvárné litiny v délce 6 m.

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu v úseku mezi Ulicemi Dukelská a Tovární. Stávající řady již byly na hranici životnosti. Dále vznikla nutnost upravení trasy řadů v důsledku rekonstrukce povrchů, které bude následovat po rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Rekonstrukci povrchů bude organizovat Město Nový Bydžov.

Aktuální informace o stavbě:

V současné době probíhají práce v úseku mezi ul. Dukelská a Palackého

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Keindl tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice

Stavbyvedoucí:

Aleš Jelínek: tel.: 737 269 550, e-mail: jelinek.stavoka@seznam.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898