Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace HK, ul. Dřevařská

Kanalizace HK, ul. Dřevařská

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská

Termín realizace:  1. 3. 2023 – 30. 11. 2024

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí PE HD DN 1 000 PE HD + PP SN 12 v délce 375 m, DN 800 PVC – U BP SN 12 v délce 103 m, DN 500 PVC – U BP SN 12 v délce 282 m, DN 400 PVC – U BP SN 12 v délce 10 m. Celková délka obnovy je 770 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky v ulici Dřevařská ve stávající trase. Výměna stoky začíná u železniční trati na Slezském Předměstí (revizní kanalizační šachtě A60). Odtud pokračuje ve stávající trase do ulice Dřevařská, kde vede vlevo na vnější straně příkopu ve směru k ulici Vážní pod vzrostlými topoly. V rámci stavebních prací byly tyto topoly pokáceny a místo nich je naplánována náhradní výsadba. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících odbočných kanalizačních stok a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce byly zahájeny a pokračují podle schváleného harmonogramu.

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce  byly zahájeny a pokračují podle schváleného harmonogramu. 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamova: tel.: 732 706 256, e-mail:halamova@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898