Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ul. Heřmanova

Kanalizace Hradec Králové, ul. Heřmanova

Kanalizace Hradec Králové, ulice Heřmanova

Termín realizace:  1. 8. 2020 – 30. 11. 2020

Základní technické parametry:

Obnova kanalizační stoky je navržena z potrubí PVC – U SN 12 DN 300 v délce 148 m

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky v ulici Heřmanova a to od kanalizační revizní šachty A3766 (křižovatka ulic Hradební a Heřmanova) po koncovou revizní kanalizační A2540. Nově budovaná kanalizační stoka bude vedena v trase stávající kanalizační stoky. Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC – U SN 12 DN 300 v délce 148 m. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustem.

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k realizaci.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602102 402, e-mail: vacek@matex.org

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898