Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace HK - ul. Za Škodovkou

Kanalizace HK - ul. Za Škodovkou

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Škodovkou (Pražská třída – ulice Křižkovského)

Termín realizace:  1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí PE – HD (PP) SN 12 DN 1000 v délce 529 m. Součástí stavby je přeložka stávajícího vodovodního řadu z tvárné litiny DN 150 v délce 154 m.

Popis stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky DN 300 a DN 600 v ulici Za Škodovkou. Jedná se o úsek od Pražské třídy po ulici Křížkovského v celkové délce 529 m. Stávající kanalizační stoka bude nahrazena novou kanalizační stokou o profilu DN 1 000 v celé své délce. Součástí stavby je i přeložka vodovodního řadu DN 150 v délce 154 m. Během stavby bude zásobování pitnou vodou zajištěno pomocí provizorního vodovodního řadu. Součástí stavby kanalizační stoky je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a uličním vpustem, dále budou přepojeny všechny boční kanalizační stoky.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba byla zahájena a pokračuje podle schváleného harmonogramu

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1 343, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.:  777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898