Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – V. etapa, mezi šachtami D285 – D288 a D759 – D743

Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – V. etapa, mezi šachtami D285 – D288 a D759 – D743

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, Labská kotlina I. – V. etapa, mezi šachtami D285 – D288 a D759 – D743

 

Termín realizace: 10/2018 – 31. 3. 2019

 

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka od šachty D285 – D288 je navržena z POLYPROPYLÉNOVÉHO potrubí DN 300 SN 10 v délce 68 m. Kanalizační stoka od šachty D759 – D743 je navržena POLYPROPYLÉNOVÉHO potrubí DN 400 SN 10 v délce 114 m.

 

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajících kanalizačních stok v Labské kotlině I., které jsou ve špatném technickém stavu a to ve dvou částech Labské kotliny I. První úsek je od kanalizační revizní šachty D285 až do kanalizační revizní šachty D288, tato část se nachází u prvního bloku domů na vjezdu do Labské kotliny I. ve směru do zdravotnického zařízení SANUS. Druhý úsek je od kanalizační revizní šachty D759 – D743, tato část výstavby se nachází vlevo mezi posledními bloky domů směrem do zdravotnického zařízení SANUS. Nově budované kanalizační stoky jsou navrženy v trase stávající kanalizační stoky. Kanalizační stoka od šachty D285 – D288 je navržena z POLYPROPYLÉNOVÉHO potrubí DN 300 SN 10 v délce 68 m. Kanalizační stoka od šachty D759 – D743 je navržena POLYPROPYLÉNOVÉHO potrubí DN 400 SN 10 v délce 114 m. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních stok a kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí.

 

Aktuální informace o stavbě: Stavba bude zahájena 15. 10. 2018

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora: Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí: Miloslav Strašek: tel.: 602 890 426, e-mail: strasek@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898