Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, odlehčení u Rubeny č. 2

Kanalizace Hradec Králové, odlehčení u Rubeny č. 2

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, odlehčení u Rubeny č. 2

Termín realizace:  1. 9. 2019 – 30. 11. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z trub z tvárné litiny DN 1 000 v délce 43 m.

Popis stavby:

Navržené odlehčení č. 2 začíná výustním objektem č. 2 do Piletického potoka vpravo vedle silničního mostu. Odtud je trasa vedena profilem DN 1 000 do navržené spojné šachty A3570 a dále profilem 3 X DN 500 do stávající komory A3447, která bude po stavebních úpravách sloužit jako dešťový oddělovač č. 2, kde budou osazeny sklopné česle pro zachytávání plovoucích nečistot. Odlehčení č. 2 je navrženo z kanalizačních trub z tvárné litiny DN 1 000 v délce 43 m.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898