Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ul. K Zastávce

Kanalizace Hradec Králové, ul. K Zastávce

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice K Zastávce

Termín realizace:  03/2019 – 31. 10. 2019

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka v ulici K Zastávce je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 280 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajících kanalizačních stok v ulici K Zastávce a to v úseku od křižovatky ulic K Zastávce a Pouchovská po křižovatku ulic K Zastávce a K Sokolovně. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek od nemovitostí a uličních vpustí. Po položení kanalizační stoky a přepojení kanalizačních přípojek bude proveden asfaltový povrch ulice v celé její šíři.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba bude zahájena 18. 3. 2019. Tento termín bude záviset na klimatických podmínkách a projednání dopravních opatření stavby.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek: tel.: 773 691 797, e-mail: dedek@vodoekostav.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898