Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ul. Polákova

Kanalizace Hradec Králové, ul. Polákova

Název: Kanalizace Hradec Králové, Polákova

Předpokládaný termín realizace: od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Lokalita: ulice Polákova

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky v ulici Polákova. Obnova kanalizační stoky začíná ve stávající revizní kanalizační šachtě E434 v křižovatce ulic Vrchlického a Polákova. Obnova kanalizační stoky bude probíhat v otevřeném výkopu v trase stávající kanalizační stoky až po kanalizační revizní šachtu E300 před č. p. 1180. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí o DN 300 v délce 128 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miloslav Strašek tel.: 602 890 426, e-mail: strasek@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898