Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Hlavní

Kanalizace Hradec Králové, ulice Hlavní

Termín realizace:  1. 3. 2020 – 30. 9. 2020

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka v ulici Hlavní je navržena z kameninových trub DN 600 v délce 293 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky a to od křižovatky ulic Hlavní a K Biřičce po zalomení ulice Hlavní za křižovatkou ulic Hlavnía Prof. Smotlachy (před točnou MHD). Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Stávající kanalizace se nebude rušit, protože bude sloužit, jako dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace. V roce 2021 bude probíhat kompletní rekonstrukce ulice Hlavní, kde bude investorem MMHK. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce probíhají dle schváleného harmonogramu.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek: tel.: 773 691 797, e-mail: dedek@vodoekostav.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898