Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Víta Nejedlého

Kanalizace Hradec Králové, ulice Víta Nejedlého

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Víta Nejedlého

Termín realizace:  1. 3. 2021 – 30. 11. 2021

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninových trub DN 500 v délce 148 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky v ulici Víta Nejedlého. Výměna stoky začíná ve stávající revizní kanalizační šachtě A609 v kraji asfaltovém chodníku. Z této kanalizační revizní šachty bude obnova kanalizační stoky probíhat ve stávající trase v otevřeném výkopu až po kanalizační revizní šachtu A615. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 500 v délce 148 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem. Součástí stavby je i kácení 5 kusů vzrostlých stromů, na toto kácení bylo třeba zajistit rozhodnutí o povolení ke kácení vzrostlých stromů, které investorovi ukládá provést toto kácení v době vegetačního klidu to je do 31. 3. 2021, nebo od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022. Z tohoto důvodu vybraný zhotovitel provede pokácení stromů nejpozději do 31. 3. 2021. Vlastní práce na obnově kanalizační stoky budou zahájeny 20. 9. 2021.

Aktuální informace o stavbě:

Z důvodu rekonstrukce autobusových zastávek budou stavební práce zahájeny 20. 9. 2021.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602102 402, e-mail: vacek@matex.org

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898