Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace Libčany - průtah obcí

Kanalizace Libčany - průtah obcí

Název stavby: Kanalizace Libčany – průtah obcí

Termín realizace:  1. 3. 2023 – 30. 11. 2023

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 500 v délce 130 m, DN 400 v délce 365 m, DN 300 v délce 45 m. Celková délka obnovy je 540 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky na průtahu obcí Libčany v nové trase. Obnova začíná ve vedlejší ulici u č. p. 26 (revizní kanalizační šachta LIB15). Odtud pokračuje do hlavní silnice, kde uhýbá vpravo a pokračuje v levém jízdním pruhu (ve směru na Hradec Králově) v dlážděné komunikaci až k nemovitosti č. p. 5 (revizní kanalizační šachta LIB9), kde je obnova kanalizační stoky ukončena. Stávající kanalizace bude zaplněna popílkocementovou směsí. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících odbočných kanalizačních stok a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustem.

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce probíhají dle schváleného harmonogramu stavby. Vzhledem k tomu, že v příštím roce bude probíhat rekonstrukce komunikace, provádí se v rámci stavby kanalizace provizorní úprava dlážděné komunikace pouze cementovou stabilizací.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek: tel.: 773 691 797, e-mail: dedek@vodoekostav.

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898