Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace Nechanice, ul. Štolbova

Kanalizace Nechanice, ul. Štolbova

Kanalizace Nechanice, ulice Štolbova

Termín realizace:  1. 3. 2024 – 31. 8. 2024

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 400 v celkové délce 207,5 m.

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok v nové trase. Nová kanalizace bude z kameniny DN 400. Celková délka rekonstrukce je 207,5 m.

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap.

I. etapa od křižovatky s ul. Palackého po č.p. 255. - termín dokončení 30.6.2024

II. etapa od č.pl 255 po křižovatku s ul. Hrádeckou – termín dokončení 31.8.2024.

Rekonstrukce začíná v křižovatce s ulicí Palackého, odtud pokračuje výstavba v nové trase  do křižovatky s ulicí 28. října, tady se lomí a pokračuje až do křižovatky s ul. Hrádecká, kde rekonstrukce končí. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je navržena z kameniny. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

Aktuální informace o stavbě:

Dne 1.3.2024 dojde k předání staveniště.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:

Stavoka Kosice a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice

Stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Nosek: tel.: 737 269 519, e-mail: stavoka.jiri.nosek@seznam.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898