Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace Třebechovice p. O. - ul. B. Němcové

Kanalizace Třebechovice p. O. - ul. B. Němcové

Kanalizace Třebechovice pod Orebem, ul. B. Němcové – stavební úprava v úseku TR757 – TR373

Termín realizace:  3/2024 – 4/2024

Základní technické parametry:

Stavební úprava stávající betonové kanalizace DN 300 mm za nové PVC-U potrubí DN 300 mm (délka 62,0 m) mezi šachtami TR757 – TR373 včetně 2 revizních šachet a přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek.  

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravu stávající betonové kanalizace DN 300 mm. Stavba začíná ve stávající revizní šachtě TR 373, odtud je trasa vedena v otevřeném výkopu přes asfaltovou vozovku ulice B. Němcové, do ulice mezi domy čp. 765 a čp. 188, do dnešní štěrkové cesty až do stávající revizní šachty TR 757. Obě šachty budou vybourány a na jejich místě postaveny šachty nové. Délka navržené stavební úpravy kanalizace PVC-U BP DN 300 mm je 62 m. Po trase budou do nové kanalizace přepojeny 3 ks kanalizační přípojky pro přilehlé nemovitosti (1 ks DN 200 mm a 2 ks DN 150 mm), ostatní do revizní šachty TR 757.  Výměna kanalizace bude probíhat v otevřeném výkopu se zásahem do asfaltové komunikace III. třídy a zpevněné komunikace v dotčené ulici.

 

Aktuální informace o stavbě:

V současné době je znám zhotovitel stavby. Probíhá předání podkladů pro zhotovitele, předání informací o stavbě vlastníkům pozemků dotčených stavbou a zajišťování vytýčení podzemních inženýrských sítí.  

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144; e-mail: pavel.radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s.r.o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek, tel.: 773 691 797, e-mail: info@vodoekostav.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898