Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. U Kavalírů

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. U Kavalírů

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice U Kavalíru

Termín realizace:  1. 7. 2022 – 30. 9. 2022

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí ULTRA SOLID BP SN 12 DN 250 v délce 113 m

Vodovodní řad je navržen z PVC – MONDIAL o průměru 80 v délce 113 m

Popis stavby:

IO 06 - Vodovod:

Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu pro potřeby nově budované „Kanoistické loděnice na Orlici“ v ulici U Kavalíru. Nově budovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad DN 150 ve stávající komunikaci v ulici U Kavalíru. Trasa vodovodního řadu kopíruje trasu kanalizační stoky. Vodovodní řad je navržen z PVC – MONDIAL o průměru 80 v délce 113 m.

 

IO 07 - Kanalizace:

Jedná se o výstavbu nové kanalizační stoky pro potřeby nově budované „Kanoistické loděnice na Orlici“ v ulici U Kavalíru. Nově budovaná kanalizační stoky bude napojena na stávající revizní kanalizační šachtu sBŠ (A1754) ve stávající komunikaci v ulici U Kavalíru. Z této šachty pokračuje stezkou pro pěší a cyklisty přes dvě lomové revizní kanalizační šachty do koncové revizní kanalizační šachty, kde je stavba ukončena. V revizní kanalizační šachtě BŠ2 bude připraveno pro kanalizační přípojku. Kanalizační stoka je navržena z potrubí ULTRA SOLID BP SN 12 DN 250 v délce 113 m.

Náklady stavby: 3 269 989,98,- Kč

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce budou zahájeny 7. 7. 2022

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a. s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Stavbyvedoucí:

Zdeněk Skořepa: tel.: 725 541 447, e-mail: zdenek.skorepa@kvis.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898