Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. V Kopečku

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. V Kopečku

Termín realizace:  17. 7. 2023 – 30. 4. 2024

Základní technické parametry:

Základní technické parametry:

Jedná se o obnovu veřejného vodovodu a kanalizace, které jsou na hranici své životnosti. Kanalizační stoka je z kameninového potrubí o profilu 300 až 500 milimetrů a v délce 150 m, vodovodní řad je z tvárné litiny profilu 150 milimetrů a délky 138 m.

 

Popis stavby:

a) Kanalizace:

začíná v křižovatce ulic ČSA a V Kopečku. První část od křižovatky s ČSA po dům č. p. 81/1 je provedena bezvýkopově, přičemž 41 m je sanace v průchozí stoce o rozměrech příčného profilu 1 200 milimetrů šířky a 1 800 milimetů výšky, dalších 12 metrů profilu 500 mm je obnoveno sklolaminátovou vložkou vtaženou do stávajícího potrubí. Velké množství inženýrských sítí v tomto místě znemožnilo výměnu potrubí v otevřeném výkopu. Od domu č. p. 82 pak již stavba pokračuje v otevřeném výkopu až na vjezd do Velkého náměstí, kde bude stavba ukončena. V letošním roce bude pokládka kanalizace ukončena na začátku ulice Rokitanského a v příštím roce bude stavba pokračovat přes náměstíčko V Kopečku až na hranici Velkého náměstí. Stavební práce v roce 2023 budou probíhat podle aktuálního počasí nejdéle do 30. listopadu. V příštím roce se předpokládá jejich obnovení počátkem března. Pokud však počasí a klimatické podmínky dovolí stavbu po zimní přestávce zahájit dříve, bude naší snahou pokračovat se souhlasem vlastníka a správce komunikace již od února. 

 

b) Vodovod

Práce na výměně vodovodu začnou 2. října, a to od domu č. p. 79/4. Odtud vodovodní řad pokračuje v komunikaci až na vjezd na Velké náměstí, přičemž práce v letošním roce budou ukončeny jednak na hranici ulice Rokitanského, jednak v úzké uličce vedoucí k ulici Zieglerova/Tomkova. V roce 2024 bude stavba pokračovat až na hranici Velkého náměstí. Během výstavby budou nemovitosti zásobeny pitnou vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 

Dopravní informace:

V roce 2023 je úplná uzávěra v ulici V Kopečku, která bude ukončena k 30. 11. 2023.

V roce 2024 bude ulice V Kopečku již pro dopravu zprovozněna a provoz z Velkého náměstí bude veden před ul. Rokitanského.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a. s., (subdodavatel Vodoekostav spol. s r.o.)

Stavbyvedoucí:

Ing. Jan Šrámek, tel.: 724 546 566, e-mail: jan.sramek@kvis.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898