Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova

Termín realizace:  1. 4. 2022 – 31. 8. 2022

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v celkové délce 155 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 175 m.

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 300. Rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Kaplířova a Pouchovská, odtud pokračuje výstavba v trase stávající kanalizační stoky v komunikaci ulice Kaplířova. Stavební práce budou ukončeny před č. p. 168. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je navržena z potrubí DN 300 PVC - U BP SN 16 v délce 155 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

 

b) Vodovod

Opět se jedná o stavební úpravu stávajícího vodovodního řadu. Obnova začíná v křižovatce ulic Kaplířova a Pouchovská, odtud pokračuje výstavba v trase stávajícího vodovodního řadu, kde kopíruje trasu výstavby kanalizační stoky v ulici Kaplířova. Stavba vodovodního řadu bude ukončena v křižovatce ulic Kaplířova a Lužická. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 175 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

Náklady stavby: 10 840 305,- Kč

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce pokračují podle schváleného harmonogramu. Kanalizační stoka je provedena po č. p. 307. Na vodovodním řadu probíhají práce na provizorním vodovodu s plánovanou odstávkou vody na 17. 5. 2022.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Miroslav Dědek: tel.: 773 691 797, e-mail: dedek@vodoekostav.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898