Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova, Dlouhá

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova, Dlouhá

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Tomkova, Zieglerova, Dlouhá

Termín realizace:  1. 3. 2024 – 31. 8. 2025

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 500 v délce 130 m, DN 400 v délce 365 m, DN 300 v délce 45 m. Celková délka obnovy je 540 m.

Popis stavby:

Výstavba v roce 2024:

I. etapa:

Práce budou zahájeny na kanalizační stoce v ulici Dlouhá od kanalizační revizní šachty A1848 (křižovatka ulic Dlouhá a Radoušova) po kanalizační revizní šachtu A1850 (křižovatka ulic Dlouhá a Špitálská). Následně budou zahájeny práce na výstavbě vodovodního řadu v ulici Dlouhá a to od č. p. 196/4a po křižovatku ulic Dlouhá a Špitálská. Předpokládaný termín ukončení této etapy je do 7. 4. 2024.

II. etapa

Kanalizační stoka v ulici Dlouhá od kanalizační revizní šachty A1853 (křižovatka ulic Zieglerova a Dlouhá) po kanalizační revizní šachtu A1851 ((křižovatka ulic Dlouhá a Špitálská) bude obnovena pomocí inverzního rukávce v průběhu dubna. Současně budou probíhat práce spojené s obnovou vodovodního řadu v úseku od křižovatky ulic Dlouhá a Špitálská po křižovatku ulic Dlouhá a Zieglerova. Předpokládaný termín ukončení této etapy je do 5. 5. 2024.

Následně by práce na stavbě kanalizace byly zahájeny v ulici Zieglerova od kanalizační revizní šachty A1922 (křižovatka ulic Zieglerova a Tomkova) po revizní kanalizační šachtu A 1853 (křižovatka ulic Zieglerova a Dlouhá). Po dokončení kanalizační stoky budou zahájeny práce na výstavbě vodovodního řadu od křižovatky ulic Zieglerova a Tomkova po křižovatku ulic Zieglerova a Dlouhá. Předpokládaný termín ukončení této etapy je do 12. 7. 2024.

 

Výstavba v roce 2025:

Zahájení prací na stavbě kanalizace v ulici Tomkova je naplánováno na 1. 3. 2025 a to od kanalizační revizní šachty A1922 (křižovatka ulic Tomkova a Zieglerova), odkud budou pokračovat v celé délce ulice Tomkova až do revizní kanalizační šachty A1913 (křižovatka ulic Tomkova a Klicperova), kde je obnova kanalizace ukončena. Současně se stavbou kanalizace bude probíhat obnova vodovodního řadu a to od křižovatky ulic Tomkova a Zieglerova po křižovatku ulic Tomkova a Klicperova.Ukončení prací na stavbě kanalizaci a vodovodu v ulici Tomkova: 31. 8. 2025 (dle SOD)

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce byly zahájeny 1. 3. 2023.

Stavební práce na kanalizační stoce v ulici Dlouhá od kanalizační revizní šachty A1848 (křižovatka ulic Dlouhá a Radoušova) po kanalizační revizní šachtu A1850 (křižovatka ulic Dlouhá a Špitálská) jsou dokončeny.

Na vodovodním řadu v ulici Dlouhá a to od č. p. 196/4a po křižovatku ulic Dlouhá a Špitálská bylo po provedení rozhodnuto, že vodovodní řad je v dobrém technickém stavu a v rámci obnovy tohoto úseku budou vyměněny pouze armatury.

Na stavbě bude do 8. 4. 2024 probíhat technologická přestávka, protože při tvorbě harmonogramu bylo počítáno s realizací vodovodního řadu (viz výše) a tato etapa nebude realizována. Na další pokračování jsou vydána povolení o vstupech do komunikací až od 8. 4. 2024.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

 

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898