Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Nový Bydžov - Zábědov

Kanalizace a vodovod Nový Bydžov - Zábědov

Název stavby: Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, místní část Zábědov

Termín realizace:  1. 6. 2022 – 30. 11. 2023

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z PVC potrubí DN 500 v celkové délce 68 m, DN 400 v délce 86 m, DN 300 v délce 407 m, DN 200 v délce 21 m

Vodovodní řad je navržen z PVC DN 100 v délce 573 m a DN 150 v délce 17 m

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok A, A1, 0A, B, 0B DN 500, DN 400, DN 300, DN 200. Rekonstrukce začíná v křižovatce s ulicí Revoluční, odtud pokračuje výstavba v nové trase  po č.p. 23, dále kopíruje stávající trasu až do křižovatky před č.p. 54, zde se trasa lomí, dále kopíruje stávající trasu kanalizace až před č.p. 53, kde rekonstrukce končí. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je navržena z PVC. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

b) Vodovod

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu DN 100 a DN 150. Rekonstrukce začíná v křižovatce s ulicí Revoluční, odtud pokračuje výstavba ve stávající trase  před č.p. 54, zde se trasa lomí, dále kopíruje stávající trasu vodovodu až před č.p. 53, kde rekonstrukce končí. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Vodovodní řad je navržena z PVC - O. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

Aktuální informace o stavbě:

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:

Stavoka Kosice a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice

Stavbyvedoucí:

Vladimír Valenta: tel.: 737 269 527, e-mail: stavoka.valenta@seznam.cz

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898