Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Na Valech a Al. Galláta

Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Na Valech a Al. Galláta

Název stavby: Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Na Valech a Al. Galláta

Termín realizace:  1. 4. 2022 – 29. 7. 2022

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z PVC potrubí DN 300 v celkové délce 53 m a DN 400 v délce 5 m

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 116 m a z HDPE v délce 42 m

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 300. Rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Na Valech a Al. Galláta, odtud pokračuje výstavba v trase stávající kanalizační stoky v komunikaci ulice Al. Galláta. Stavební práce budou ukončeny v křižovatce ulic Al. Galláta a Korneliova. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v délce 53 m a DN 400 v délce 5 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

b) Vodovod

V ulici Al. Galláta. Jedná o stavební úpravu stávajícího vodovodního řadu. Obnova začíná v křižovatce ulic Na Valech a Al. Galláta, odtud pokračuje výstavba v trase stávajícího vodovodního řadu, kde kopíruje trasu výstavby kanalizační stoky v ulici Al. Galláta. Stavba vodovodního řadu bude ukončena v křižovatce ulic Al. Galláta a Korneliova. Stavební práce budou probíhat otevřeným výkopem. Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 116 m.

V ulici Na Valech se jedná o stavební úpravu stávajícího vodovodního řadu. Obnova začíná v křižovatce ulic Třída Čsl. armády a Na Valech, odtud pokračuje výstavba v trase stávajícího vodovodního řadu. Stavba vodovodního řadu bude ukončena v ul. Na Valech před č.p. 30. Stavební práce v úseku mezi křižovatkami ulic Třída Čsl. Armády a Al. Galláta budou probíhat bezvýkopovou technologií, v úseku od křižovatky Al. Galláta po č.p 30 budou probíhat otevřeným výkopem.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

Aktuální informace o stavbě:

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu v ulici Al. Galláta

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:

Stavoka Kosice a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice

Stavbyvedoucí:

Vladimír Valenta: tel.: 737 269 527, e-mail: stavoka.valenta@seznam.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898