Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem

Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem

Název stavby: Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem, ulice Pardubická a Čsl. Legií

Termín realizace:  1. 3. 2021 – 31. 7. 2021

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka - kameninové potrubí DN 500 mm v délce 78 m

Vodovodní řad DN 150 mm - PVC-Mo  potrubí DN 150 mm v délce 68 m

Přeložení vodovodního řadu DN 200 mm  - litinové potrubí DN 200 mm v délce 78 m

Popis stavby:

a) Kanalizace v ul. Čsl. Legií:

Jedná se o výměnu stávající betonové kanalizace DN 500 mm za novou kameninovou kanalizaci DN 500 mm (od šachty TR117 – po šachtu TR422) v délce 78,0 m. Součástí výměny bude také přepojení 6 ks stávajících kanalizačních přípojek a 7 ks uličních vpustí. Nové potrubí bude ukládáno do betonového sedla, šachty budou DN 1000 mm s poklopem třídy D 400. Max. hloubka uložení kanalizace je 3,82 m. Výměna kanalizace bude probíhat v otevřeném paženém výkopu, v osové vzdálenosti 1,5 m od nově navrženého vodovodu DN 200 mm. Nová trasa je vedena ve stávající asfaltové komunikaci.

b) Vodovod DN 150 mm v ul. Pardubická:

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu “V2“ DN 150 mm za nový PVC-Mo vodovod DN 150 mm v délce 68,0 m. Součástí výměny bude také přepojení 4 ks stávajících vodovodních přípojek a napojení 1 ks nadzemního požárního hydrantu. Max. hloubka uložení vodovodu je 1,97 m. Výměna vodovodu bude probíhat v otevřeném paženém výkopu. Trasa je vedena ve stávající asfaltové komunikaci.

c) Přeložení vodovodu DN 200 mm v ul. Čsl. Legií:

Jedná se o přeložení stávajícího litinového vodovodu DN 225 mm umístěného v chodníku za nový litinový vodovod DN 200 mm (řad V1) v délce 78,0 m. Součástí výměny bude také přepojení 5 ks stávajících vodovodních přípojek a přepojení 1 ks nadzemního požárního hydrantu DN 80 mm. Max. hloubka uložení vodovodu je 1,97 m. Výměna vodovodu bude probíhat v otevřeném paženém výkopu, v osové vzdálenosti 1,5 m od nově navržené kanalizace DN 500 mm. Nová trasa je vedena ve stávající asfaltové komunikaci.

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce budou zahájeny 8.3.2021, a to na veřejné kanalizaci v ul. Čsl. Legií.

 

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144; e-mail: pavel.radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r.o., Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová, tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898