Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Rekonstrukce vodovodního přívodního řadu z úpravny vody na vodojemy na Novém Hradci Králové

Rekonstrukce vodovodního přívodního řadu z úpravny vody na vodojemy na Novém Hradci Králové

Termín realizace1. 3. 2022 -  31.8. 2024

Základní technické parametry:

Jedná se o obnovu stávajícího vodovodního řadu DN 600 v celkové délce 2 579 m.

Popis stavby:

Předmětem zakázky je stavební úprava (rekonstrukce) a výměna stávajícího vodovodního přívodního řadu DN 600 (z ÚV Hradec Králové na VDJ Nový Hradec Králové). Jedná se úsek od ÚV Hradec Králové – v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. na Slezském předměstí, až po stávající armaturní šachtu u prodejny Albert v ulici Svitavská (k.ú. Nový Hradec Králové) v celkové délce 2 579 m. Z této celkové délky bude realizováno otevřeným výkopem 2 095 m a obnova inverzním rukávcem bude použita u stávajícího potrubí v délce 484 m. Celá stavba je rozdělena na tři etapy. V rámci třetí etapy stavby bude provedena výměna stávající kanalizace DN 400 v délce 157 m.

V kalendářním roce 2022 byla realizována etapa číslo 3, což představuje úsek od armaturní šachty v ulici Pod Zámečkem až po armaturní šachtu u prodejny Albert v ulici Svitavská. V tomto roce byly stavební činnosti dotčeny tyto ulice, Pod Zámečkem, Na Rozhraní, Souběžná, Jana Masaryka, Mandysova, Selicharova, Oldřichova, Svitavská.

V kalendářním roce 2023  byly realizované tzv. bezvýkopové sanace vodovodního potrubí pod řekou Orlice, v ulici Na Kotli a pod ulicí Brněnská. Výstavba vodovodu pomocí otevřeného výkopu byla provedena mezi Orlickým mostem a lokalitou Na Kotli.

V kalendářním roce 2024 bude dokončeno a vystrojení armaturních šachet a budou dokončeny veškeré zkoušky pro uvedení vodovodního řadu do trvalého provozu.

Náklady stavby: 135 900 934,93 Kč

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce probíhají dle schváleného harmonogramu stavby. Na stavbě budou probíhat rekonstrukce stavebních konstrukcí v  armaturních šachtách.

Kontaktní údaje: 

Zástupce investora a koordinátor BOZP na staveništi: 

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526

Zhotovitel:

Sdružení firem ZEPRIS s.r.o. + STAVOKA  Hradec Králové a.s. 

Stavbyvedoucí: 

Michal Vondráček, tel.: 603 884 907, e-mail: vondracek@zepris.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898